Hike on the Magalies Mountain / Stap op die Magaliesberg

WaverlyMarkInPark
Waverly se Mark in die Park!
May 31, 2018
Show all

Hike on the Magalies Mountain / Stap op die Magaliesberg

Saterdag 19 Mei 2018 / Saturday 19 May 07:00 -16:00

’n Gesellige dag vir stappers en mense wat die berg wil leer ken en dan saam kuier.

A pleasant day for hikers and people who want to explore the mountain, and  to socialise.

Wat reël Vriende van die Magalies?
• ’n Kaart van die staproetes
• Die lapa by die Wonderboom reservoir agter Wonderboom Hoërskool (Jack se plek)
• Bekendstelling van Vriende van die Magalies
• Inligting oor die Magalies

What does the Friends of the Magalies arrange?

  • A map of the hiking trails
  • The lapa at the Wonderboom reservoir behind Wonderboom High School (Jack’s place)
  • Introducing Friends of the Magalies
  • Information about the Magalies

Wat moet julle self reël?
a. Hoe laat en watter roete julle wil stap.
b. Wie saam stap
c. Jou eie drinkgoed en kos
d. Julle kan piekniek en/of braai by die pragtige lapa by die reservoir agter Wonderboom Hoërskool – Jack se plek.
e. Julle moet self stoele, hout ens. saambring

What should you arrange for yourself?

  1. What time and route you want to walk.
  2. Who walks with you
  3. Your own drinks and food
  4. You can have a picnic and / or braai at the beautiful lapa at the reservoir behind Wonderboom High School – Jack’s place.
  5. Bring your own chairs, wood etc.

Deelname is gratis. Donasies vir die werk van Vriende van die Magalies sal baie welkom wees.

Participation is free. Donations for the work of Friends of the Magalies will be very welcome.

Magaliesgroete / Magalies greetings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *